Egyre elismertebbek a női vállalkozók

A fiatal hölgyek oldaláról nem érzékelhető a félelem attól, hogy a másik nem képviselői nem ismerik el az érdemeiket, és a fiatal férfiak sem tanúsítanak elutasító hozzáállást

A kis- és középvállalkozások támogatottságának köszönhetően egyre több nő adja a fejét cégalapításra, a statisztikák pedig azt mutatják, hogy a bátorságuk megtérül. A témáról Lakatosné Lukács Zsuzsannával, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

– Arányaiban nézve ma mennyi olyan vállalkozás működik, amelyet nő vezet? Hogyan alakult ez az arány az elmúlt években?

– Bár a női vállalkozók számára vonatkozó nemzetközi statisztikák megbízhatók, ennek ellenére nem létezik egységes és naprakész statisztika és kutatás ebben a témában. A nők a teljes európai népesség ötvenkét százalékát teszik ki, az összes uniós önálló vállalkozónak és vállalkozást alapítónak azonban csak az egyharmadát alkotják. Így nagy vállalkozói potenciált képviselnek Európában. Vállalkozás alapítása és működtetése esetén a nőknek több nehézséggel kell szembenézniük, mint a férfiaknak, különösen a finanszírozáshoz való hozzáférésben, a képzésben, a hálózatépítésben, valamint az üzleti tevékenység és a családi tennivalók összeegyeztetése terén.  A MasterCard tavalyi Női Vállalkozói Indexe szerint a női vállalkozások aránya hazánkban 28,1 százalék, vagyis szinte minden harmadik üzlet tulajdonosa vagy vezetője nő. Emellett sok női vezető is van a vállalkozások élén. A női tulajdonosú vagy nők által vezetett vállalkozások magas arányának köszönhetően ebben a tekintetben a tizenkettedik helyen szerepelünk világviszonylatban. A tulajdonosi viszonyokra jellemző az a tendencia, hogy a kevesebb mint tíz főt foglalkoztató cégeknél találkozhatunk nőkkel a legnagyobb arányban. Arányaiban a leginkább vállalkozó kedvű nőket a Dél-Dunántúlon találjuk, ebben a régióban a cégek 43,76 százaléka rendelkezik női tulajdonossal. A legalacsonyabb arány Közép-Magyarországon mérhető.

– Milyen típusú vállalkozásokra jellemző, hogy inkább nők vezetik?

– A regionális különbségek mellett az ágazati sajátosságok is jelentősen befolyásolják a nők részarányát a tulajdonosi, vezetői körökben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a szolgáltató szektorban képviseltetik magukat legnagyobb részarányban a nők, ahol az összes foglalkoztatott 55,31 százalékát teszik ki. Az iparban a nők aránya már csak 28,75 százalék, míg a mezőgazdaságban 24,31 százalék. Ezen számok ismeretében nem nagy meglepetés, hogy arányaiban a legtöbb, nő által vezetett cég az egészségügyből és az oktatásból kerül ki. Ugyancsak jelentős a női vezetésű cégek aránya a textiliparban, az egyéb szolgáltató cégek körében, valamint a kiskereskedelemben. Ugyanezekben az iparágakban a legmagasabb a női tulajdonosok részaránya is, annyi különbséggel, hogy az egyéb szolgáltató cégek kerültek a második helyre a rangsorban, míg az oktatással foglalkozó vállalkozások a negyedik helyre szorultak.

– Milyen alapvető különbségek vannak női és férfi  vezetők között?

– A női vállalkozásokra jellemző, hogy hosszú távra terveznek, és mielőtt belevágnak a vállalkozás indításába, vagy meghoznak egy üzleti döntést, több oldalról megvizsgálják az ezzel járó lehetőséget. A nők nagyobb arányban indítanak vállalkozást társadalmi célok megvalósítására, amiben viszont segítséget kell nyújtani nekik, hogy ez üzleti alapon is megtérülő, fenntartható legyen. Jellemző, hogy kockázatkerülők, ez megmutatkozik a hitelfelvételi hajlandóságukban is, merthogy ennek kockázatától is jobban tartanak. Lényeges különbség, hogy a női vállalkozások nyitottabbak az együttműködésre, ami a jövő vállalkozásai tekintetében erős versenyelőnyt jelent számukra.  Nemcsak az együttműködésre, de tapasztalataik megosztására is nyitottabbak, csakúgy, mint az ezzel járó innovációra. Ezen tulajdonságok is azt támasztják alá, hogy a női vállalkozások fejlesztésére figyelmet kell fordítani, és erősségeikre építve aktívan támogatni törekvéseiket. A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány harminc éve dolgozik azért, hogy minél több női vállalkozó legyen a magyar gazdaságban. Az elmúlt évtizedekben több ezer már vállalkozó vagy vállalkozás indítását tervező hölgy vett részt az alapítvány képzé­sein, amelyeken nemcsak a vállalkozáshoz elengedhetetlenül szükséges szakmai ismereteket sajátíthatták el, hanem fejleszthették a vállalkozói kompetenciáikat is.

– Hazánkban mennyire ismerik el a női vezetőket?

– A nők mint aktív gazdasági szerepvállalók társadalmi elismertsége minden női vállalkozókkal kapcsolatos felmérés egyik alapkérdése. Azt gondolom, hogy az elismerés hiá­nyával egyre kevésbé találkoznak a fiatal vállalkozó nők. Az Országos Vállalkozói Mentorprogramban a mentoráltak kiválasztásának utolsó fordulója egy személyes beszélgetés, ahol nemcsak mi, a SEED Alapítvány képviselői beszélgetünk a fiatal, női és generációváltás előtt álló családi vállalkozásokkal, hanem a jelentkezők csoportokat alkotva egymással is eszmét cserélnek. Sem a fiatal hölgyek oldaláról nem érzékelhető a félelem attól, hogy a másik nem képviselői nem ismerik el az érdemeiket, tudásukat, felkészültségüket, sem a fiatal férfiak nem tanúsítanak elutasító, lekicsinylő hozzáállást. Ez nagy öröm és tapasztalás számunkra. Úgy gondolom, hogy a digitalizáció, a vállalkozások digitális alapokra helyezett működése még inkább hozzájárul a női vállalkozások társadalmi elismertségének növeléséhez, hiszen a megrendelő számára teljesen mindegy, hogy az online érintkezés során a másik számítógép előtt nő vagy férfi árulja a magas minőségű szolgáltatását, termékét.