Várandósság és határozott idő: felmondási védelem illeti meg a munkavállalót

Ha a munkavállaló határozott idejű foglalkoztatása alatt várandós lesz, a vonatkozó speciális munkajogi szabályok ugyanúgy irányadóak, mint határozatlan idejű munkaviszonyban.

A munkavállalót tehát a várandósság, a szülési szabadság és a gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje alatt felmondási védelem illeti meg, a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyát. A munkavállaló a felmondási tilalomra azonban csak akkor hivatkozhat, ha várandósságáról a munkáltatót tájékoztatta. Határozott idejű munkaviszonyban is él az az előírás, miszerint a munkavállalónak várandóssága megállapításától a gyermeke hároméves koráig rendkívüli munkaidő, készenlét és éjszakai munka nem rendelhető el, és csak hozzájárulása esetén alkalmazható egyenlőtlen munkaidő-beosztás. A heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be, és egyenlőtlen munkaidő-beosztás hiányában azok mindig szombatra és vasárnapra esnek. A munkavállaló hozzájárulása nélkül más településen végzendő munkára sem kötelezhető.

Amennyiben a nő terhessége, gyermekgondozás miatti távolléte alatt a határozott időtartam eltelik, a munkaviszonya automatikusan, külön írásos megszüntető jognyilatkozat nélkül megszűnik. Közömbös, hogy a határozott időtartam lejártakor a felmondási tilalom fennáll-e. A határozott időtartam eltelte miatti megszűnés esetén nem jár végkielégítés, nincs felmondási idő, illetve felmentési időre járó távolléti díj sem. A munkavállaló a fizetés nélküli szabadságot bármikor megszüntetheti, újra munkába állhat a munkaviszony fennállása alatt, tehát jelen esetben a határozott idő letelte előtt. Ebben az esetben a fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg. Jó tudni: a munkaviszony megszüntetése vagy a határozott idő lejártával történő megszűnése esetén a ki nem adott szabadságot meg kell váltani. A határozott idejű munkaviszony munkáltatói felmondásának esetköre szűk, arra csak törvényben meghatározott okból kerülhet sor (felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt, a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok miatt lehetetlenné válik). Ha más jogcímen szűnik meg a munkaviszony, a felmondási védelem nem érvényesül – olvasható a Savaria Család és Karrier Pont 2019-es változásokról összeállított kiadványában.